Zarządzanie

KANBAN

LEAN MANAGEMENT

5S

COD

Firma VC Kern dbając o wysoką jakość zarządzania kieruję się następującymi technikami:Reguły

 • FiFo
 • ABC 
 • Kaizen
 • Poka - Yoke
 • TPM

Mierniki

 • OEE
 • KPI
 • Lead Time

Techniki weryfikacji

 • VSM 
 • Lean
 • Accounting